III MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY

Chopin pod Wawelem

Kraków, 7-11 lipca 2021

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Chopin pod Wawelem" powstały na bazie Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” to pierwszy międzynarodowy, monograficzny, konkurs pianistyczny organizowany w Krakowie. Pomysłodawca i założyciel Konkursu, dr hab. Gajusz Kęska, niejednokrotnie podkreślał konieczność promowania miasta jako centrum wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, zaznaczając, iż to właśnie Kraków w przeszłości był kolebką polskiej szkoły pianistycznej. To tu mieszkali i prowadzili mistrzowskie klasy tacy wybitni pianiści i pedagodzy jak Zbigniew Drzewiecki, Halina Czerny – Stefańska, Regina Smendzianka, Adam Harasiewicz, Tadeusz Żmudziński czy Jan Hoffman. Wszyscy oni byli światowej sławy interpretatorami muzyki Fryderyka Chopina oraz laureatami Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie.

Pierwsza edycja Konkursu z czerwca 2015 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród krakowskiej publiczności. Uczestnicy Konkursu przybyli z całej Polski a jury podkreślało bardzo wysoki poziom ich występów. II Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem”, będący kontynuacją rozpoczętego w poprzednim roku „powrotu muzyki Chopina pod Wawel”, odbił się szerokim echem nie tylko w kraju, ale i za granicą. Fakt ten przekonał organizatorów do powiększenia zasięgu imprezy i nadania jest rangi międzynarodowej.

W roku 2017 i 2019 uczestnicy wystąpowałi w 4 grupach wiekowych i byli oceniani przez wybitnych pedagogów­-pianistów, znawców twórczości Fryderyka Chopina, profesorów wyższych uczelni z Polski i z zagranicy. W jury zasiadali: prof. Andrzej Pikul (Przewodniczący Jury), prof. Anna Malikova, prof. Achille Gallo, prof. Yang Ming, prof. Natalia Ricci, prof. Mikhail Alexandrov, prof. You Xi, prof. Aquiles Delle Vigne, prof. Yuki Matsuzawa, prof. Joanna Li, mgr Sławomir Zubrzycki oraz dr hab. Gajusz Kęska (Dyrektor Konkursu).

Kolejna edycja Konkursu odbędzie się w dniach 7-11 lipca 2021 roku. Uczestnicy, tak jak podczas poprzednich edycji, wystąpią w 4 grupach wiekowych. Program dostępny jest na niniejszej stronie w zakładce "Regulamin".

Konkurs, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Artystyczne Porta Musicae, przy współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Krakowie, odbędzie się w auli "Florianka" - sali koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie, udostępnionej na czas przesłuchań dzięki uprzejmości Władz Uczelni, przy wsparciu Stowarzyszenia Pro Musica Humana.

 Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem" © 2017

logotypy